Konkurs plastyczny

KONKURS PLASTYCZNY
„KOŃ I JA”

REGULAMIN

1.  Organizator:
Ośrodek Rekreacji Konnej „Pod Dębem” Czołowo 4, 62-600 Koło,
tel. 604-393-882 (osoba do kontaktu: Justyna Banaszewska)

2.  Cele konkursu:
- kształtowanie wyobraźni plastycznej
- rozwijanie kreatywności i możliwości twórczych dzieci
- szerzenie świadomości aktywnego wypoczynku
- tworzenie relacji dziecka ze zwierzęciem

3.  Uczestnicy:
Kategoria pierwsza: dzieci z przedszkoli w wieku 5-6 lat
Kategoria druga: dzieci ze szkół podstawowych w wieku 6-8 lat

Uczestniczące szkoły/przedszkola położone nie dalej niż w odległości 10 km od Czołowa.

4. Technika wykonania pracy dowolna, prace plastyczne płaskie w formacie A4

5. Terminy:
Zgłaszanie prac konkursowych do 14 lutego 2020 u organizatora konkursu.
W dniu 18.02.2020 prace zostaną przedstawione na profilu FB organizatora.

6. Prace prosimy opatrzeć metryczką (imię i nazwisko autora, wiek, kategoria wiekowa, nazwa szkoły / przedszkola). Wraz z każdą pracą należy złożyć załącznik nr 1.

7. Rozstrzygnięcie konkursu:
Prace zostaną przedstawione na profilu Facebook Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Dębem”. Praca, która w terminie od 18.02.2020 do 1.03.2020 uzbiera największa liczbę „polubień” – wygrywa w poszczególnej kategorii.

https://www.facebook.com/stadninakoniczolowo/

8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.

9. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na profilu FB w dniu 2.03.2020

10. Przekazane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

12. Organizator zapewnia dla zwycięzców nagrody (w obu kategoriach).
Dla autora pracy bon wartości 50 zł na zajęcia jazdy konnej w Ośrodku Rekreacji Konnej „Pod Dębem” oraz godzinny przyjazd konia do szkoły zwycięzcy na tzw. oprowadzanki.

13. Maksymalna ilość prac zgłoszonych z jednej szkoły / przedszkola – 10 sztuk.

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie.


Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego „Koń i ja”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka …………………………………… przez organizatora konkursu – Ośrodek Rekreacji Konnej „Pod Dębem” w zakresie przeprowadzenia
i wyłonienia zwycięzcy konkursu plastycznego „Koń
i ja” oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej organizatora i profilu Facebook.

        ………………………… ………………………………………………………………….
  (miejscowość i data)                (podpis rodzica / opiekuna prawnego)