Regulamin ośrodka

ZASADY OGÓLNE:

 1. Instruktor prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za porządek i ład na terenie obiektu. Wszystkie osoby przebywające na terenie bezwzględnie muszą podporządkować się zasadą panującym na terenie obiektu .
 2. Na terenie gospodarstwa nie dopuszcza się przebywania bez zezwolenia, wkraczania na padok, do stajni i miejsca wypasu koni bez zgody instruktora. Każdy przyjazd do stajni tj. godzina przyjazdu i wyjazdu muszą być ustalony wcześniej z instruktorem lub właścicielem.
 3. Niedopuszczalne jest również, przebywanie na terenie z otwartym ogniem
  (z wyłączeniem miejsc wskazanych przez osobę odpowiedzialną)
 4. W razie, gdy instruktor będzie miał podejrzenie, iż osoba, która przybyła na zajęcia jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających ma obowiązek odmówić prowadzenia zajęć. Wniesiona opłata za zajęcia w takim przypadku nie podlega zwrotowi.
 5. Jeżeli podczas zajęć, osoba uczestnicząca lub towarzysząca narazi siebie lub innych uczestników zajęć na niebezpieczeństwo, instruktor ma prawo przerwać zajęcia,
  a w skrajnych przypadkach poprosić o opuszczenie terenu gospodarstwa.
 6. Na terenie należy zachować spokój, nie biegać, nie krzyczeć, ani nie przynosić urządzeń i przedmiotów, które mogą płoszyć konie przez wydawanie ostrych
  i gwałtownych dźwięków.
 7. Wprowadzanie na teren ośrodka psów dozwolone jedynie po poinformowaniu instruktora. Psy powinny przebywać na smyczy i w kagańcu. Jeżeli instruktor uzna, że z jakiś przyczyn pies nie powinien przebywać na terenie ośrodka – należy się temu podporządkować.
 8. Kategorycznie zakazane jest dokarmianie koni bez porozumienia z opiekunem.
 9. Zakazane jest również płoszenie pozostałych zwierząt, będących mieszkańcami ośrodka.
 10. Obsługa konia: czyszczenie, siodłanie, oraz inne odbywa się pod nadzorem instruktora.
 11. W czasie uzgadniania terminu jazdy należy również ustalić liczbę osób towarzyszących oraz godziny w jakich planowany jest pobyt na terenie ośrodka.
 12. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za osoby towarzyszące, a zwłaszcza dzieci.
 13. Wszyscy klienci objęci są nieodpłatnie ubezpieczeniem NNW. Nie dotyczy to jednak osób, które nie przestrzegają regulaminu.
 14.  Za rzeczy pozostawione na terenie, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Przebywając na terenie Ośrodka, wyrażacie Państwo zgodę na robienie i publikację zdjęć z Waszym wizerunkiem. Zdjęcia wykorzystywane mogą zostać w celach promocji Ośrodka. Jeżeli nie wyrażacie Państwo na to zgody – prosimy
  o poinformowanie nas o tym.
 16. Wchodząc i opuszczając teren ośrodka należy dokładnie zamknąć za sobą bramę.
 17. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy zaparkowane na ulicy. Klienci proszeni są o parkowanie wewnątrz obiektu na wyznaczonym do tego placu. Wjeżdżając na teren ośrodka należy pamiętać o niezwłocznym zamknięciu bramy.

OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

 1. Jeżeli w zajęciach jazdy konnej ma uczestniczyć osoba niepełnoletnia, rodzic lub opiekun musi dostarczyć odpowiednią zgodę na w/w zajęcia. Wydrukowane oświadczenie znajduje się u instruktora oraz na stronie skc.konie24h.pl
 2. Podczas zajęć jazdy konnej instruktor nie jest osobą odpowiedzialną za nieletniego. Instruktor odpowiada za merytorykę i bezpieczne przeprowadzenie zajęć. Jeżeli dziecko nie reaguje na polecania instruktora lub zachowuje się w sposób niebezpieczny – instruktor ma prawo przerwać zajęcia.
 3. Za opiekę nad osobami niepełnoletnimi odpowiedzialny jest rodzic / opiekun.

OPŁATY ZA ZAJĘCIA

 1. Aktualny cennik za poszczególny rodzaj zajęć dostępny jest na stronie skc.konie24h.pl, w świetlicy oraz u instruktora.
 2. Jazdy opłacane są z góry. Nieopłacone jazdy nie będą brane pod uwagę.
 3. W przypadku nie stawienia się na zajęcia i nie poinformowaniu instruktora o zmianie terminu – opłata przepada.
 4. Zajęcia można odwołać lub przesunąć na inny termin drogą telefoniczną najpóźniej
  5 godzin przed planowanymi zajęciami.
 5. Na zajęcia należy stawiać się punktualnie – nie ma możliwości „odjeżdżenia” spóźnionych minut. W przypadku, gdy instruktor uzna, że spóźnienie danej osoby uniemożliwia mu realizację założonego programu zajęć, ma prawo odmówić przydzielenia tej osobie konia.

STRÓJ

 1. Bezwzględnie wymagany strój to:
  • długie do kostki spodnie (bryczesy / leginsy / dresy),
  • buty za kostkę (oficerki / kalosze jeździeckie) lub buty sportowe,
  • zapięty i dopasowany toczek lub kask – można wypożyczyć bezpłatnie w stajni,
  • nieszeleszczące ubranie, kurtka / bluza sięgająca maksymalnie do pasa jeźdźca,
  • rękawiczki.
 2. W przypadku nieodpowiedniego stroju instruktor ma prawo odwołać zajęcia.

 

ZGODA na udział w zajęciach dla osób niepełnoletnich