Współpracują z nami

Organizacje i placówki publiczne współpracujące z nami:

Organizacje

1. Kolski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski z Siedzibą w Poznaniu – Zarząd Powiatowego Koła w
Kole

2. Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego w Łodzi
3. Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Sprawni Inaczej” w Kole
4. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Terenowe Koło w Kole Ośrodek Rehabilitacyjno-Edykacyjno-Wychowawczy

Placówki

1. Przedszkole miejskie Nr 1 w Kole
2. Przedszkole miejskie Nr 5 im. Gromadka Misia Uszatka w Kole
3. Przedszkole Miejskie nr 6 w Kole
4. Przedszkole Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie
5. Gimnazjum Nr 1 im. Stanisławy Fleszerowej-Muskat w Kole
6. Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Kole
7. Gimnazjum Nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Kole
8. Gimnazjum Specjalne w Kole
9. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Konarskiego w Kole
10. Szkoła podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kole
11. Szkoła podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole
12. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Kole
13. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Kole
14. Szkoła Podstawowa Specjalna w Kole
15. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośka” w Grzegorzewie
16. Zespół Szkół Nr 1 w Kłodawie
17. Zespół Szkół Nr 2 w Kłodawie
18. Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy w Kole
19. Zespół Szkół Technicznych w Kole
20. Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kole

Organizacje i placówki chcące nawiązać z nami współprace prosimy o kontakt:
tel. 604393882, e-mail skc@konie24h.pl

Według sugerowanych wytycznych przygotujemy dla Państwa indywidualny program współpracy.